Norra Bohusbanan

Byggplatsuppföljning Mark- och kanalisation

ML Projektledning fick förtroende att följa upp utförande av säkerhetshöjande åtgärder samt hastighetshöjning på sträckan Strömstad – Skee, bandel 621, Norra Bohusbanan.
Bohusbanan går från Strömstad till Göteborg, banan är elektrifierad och enkelspårig. Till största delen trafikeras banan av Västtrafik, sommartid kör SJ direkttåg från Strömstad till Uddevalla. Godstrafik förekommer till Dingle och Munkedal.

Projektet innehöll moment som att höja hastigheten på sträckan Strömstad -Skee till 110 km/tim tillsammans med säkerhetshöjande åtgärder i befintliga plankorsningar så som siktröjning, anpassning av signalsträckor och signalering samt upprättande av ny skyddsanläggning på Skee driftplats (helbomsanläggning). Ökad hastighet medför kortare restid samt slopande av obevakade plankorsningar ger ökad trafiksäkerhet på sträckan.

Inom ramen för arbetet upprättades även suicidstaket på Skee driftplats för att förhindra spårspring och på Strömstad station monteras kamerautrustning för bättre sikt och ökad trafiksäkerhet.

Typ av uppdrag:
Byggplatsuppföljning Mark- och kanalisation

Beställare:
Trafikverket

Tidsperiod:
2020

Kontakta oss!

Adress:

Tyggården 6A, 45134 Uddevalla

Tel:

010-2511900

Följ oss

Org.nr: 556763-6765
Momsreg.nr: SE556763676501
BG: 324-9588