Norra Älvsborgs länssjukhus

Projektering och byggledning

ML Projektledning har haft äran att hålla i byggledning och projektering av komplett förfrågningsunderlag inför byggnation av en solcellspark vid Norra Älvsborgs länssjukhus.

Markområdet är beläget i ambulanshelikopterns norra inflygningszon och har inflygande ambulans som en viktig detalj, vilket ökat komplexiteten i både projekteringen och utförandet. Storleken på parken är cirka 1,6 MWh (Megawattimmar) vilket ska motsvara ”baslasten” för sjukhuset, alltså den förbrukningen sjukhuset har.

Typ av uppdrag:
Projektering och byggledning

Beställare:
Västfastigheter

Tidsperiod:
2019-2020

Kontakta oss!

Adress:

Tyggården 6A, 45134 Uddevalla

Tel:

010-2511900

Följ oss

Org.nr: 556763-6765
Momsreg.nr: SE556763676501
BG: 324-9588