Kaserntornet

Projektledning

Bygganden är belägen på I17, Uddevallas tidigare regemente. Regementet var aktivt till 1992, delen utav byggnaden var i huvudsak i sitt originalutförande.

ML Projektlednings roll var att projektleda och byggleda en komplicerad rivning och förstärkning utav byggnadsdelar för att kunna anpassa och modernisera rumsbildning för nya verksamheten. Nybyggnation utav 1000m2 kontorslokaler i befintlig fastighet.

Typ av uppdrag:
Projektledning 

Beställare:
Hemsö Skolfastigheter AB 

Tidsperiod:
2018-2019

Kontakta oss!

Adress:

Tyggården 6A, 45134 Uddevalla

Tel:

010-2511900

Följ oss

Org.nr: 556763-6765
Momsreg.nr: SE556763676501
BG: 324-9588