Brandstationen

Väg-, mark- och VA-projektering

ML Projektledning har fått i uppdrag av Serneke att i ett partneringprojekt medverka och utforma Uddevallas nya brandstation, samt även att projektera ny cirkulationsplats vid korsningen Fossumsbergsvägen och Västgötavägen.

Den nya brandstationen kommer placeras på en strategisk tomt och underlätta för räddningstjänsten att utföra sin verksamhet. ML Projektledning ska under första etappen se till att logistiken vid utryckningar fungerar så bra som möjligt genom den nya cirkulationsplatsen och samtidigt ge en trafiksäker lösning för Uddevallaborna.
Nästa etapp är att projektera mark/landskap och yttre VA för den nya brandstationen och dess viktiga yttre miljö. Projektet pågår under hösten 2020 och tidplan för projektering sträcker sig fram till sommaren 2021.
Ett mycket spännande uppdrag och stor ära för ML Projektledning där våra projektörer får uppvisa sin breda kunskap och projekteringsskicklighet.

Typ av uppdrag:
Väg-, mark- och VA-projektering

Beställare:
Serneke

Tidsperiod:
2020-2021

Kontakta oss!

Adress:

Tyggården 6A, 45134 Uddevalla

Tel:

010-2511900

Följ oss

Org.nr: 556763-6765
Momsreg.nr: SE556763676501
BG: 324-9588