Engagemang

Vi jobbar mot privata och offentliga aktörer. Ingen är för stor, ingen är för liten – och alla projekt bemöts med samma engagemang och driv.

Kompetens

Vår kompetens är hög. Hos oss finns experter inom arbetsmiljö, entreprenadjuridik, AMA, projektering och KA.

Struktur

Vi jobbar fokuserat med struktur och tydlighet i alla projekt. Effektiv uppföljning och återkoppling är en viktig del i vårt arbete .

Om oss på ML

Med många års erfarenhet i ryggen har vi en bred kunskap och erfarenhet inom till exempel AMA, entreprenadjuridik och LOU. Den röda tråden i vårt arbetssätt är engagemang, kompetens, struktur och kreativitet – och detta finns med i alla projekt vi leder och samordnar. När det uppstår problem och hinder längs vägen hittar vi lösningar, och vi lägger stor vikt vid detaljerna. Vi vet att i slutändan är det just detaljerna som skiljer agnarna från vetet.

Lär mer om oss och vår framgångssaga

Trygghet där det behövs

I en tid där allt går fortare och projekt behöver genomföras så effektivt som möjligt ökar behovet av kunniga, noggranna och engagerade projekt- och byggledare. Vi kan axla den rollen och ta det ansvaret, utan att tumma på kvaliteten. För oss är det viktigt att ni som beställare kan känna er trygga med att lägga över ansvaret på oss. För att ni ska göra det jobbar vi fokuserat med struktur och tydlighet i alla projekt. Effektiv uppföljning och återkoppling är en viktig del i det arbete. Våra främsta riktmärken är alltid beställarens mål och visioner.


Våra tjänster

Projektledning

Vi samplanerar, organiserar och leder projekt mot era uppsatta mål i projektet. Därifrån strukturerar vi allt från olika handlar och ekonomi till tidplaner och myndighetskontakter.

Byggledning

Vi finns på plats under hela eller delar av byggprocessen och hjälper till på plats i fält. Där leder och protokollför vi möten, handlägger frågor inom teknik, tidplan, ekonomi, brand, säkerhet, kvalitet och miljö samt ansvarar för allmänna administrativa frågor under hela byggfasen.

Projekteringsledning

Vi leder och samordnar alla olika aktörers arbetsområden i det aktuella projektet – och ser till att allt håller ihop och att alla arbetar effektivt och kvalitativt mot det gemensamma projektmålet.

KA enligt PBL

Våra certifierade KA:s har lång erfarenhet och stor sakkunnighet inom plan- och bygglagen, och ser till att alla delar i projektet sköts enligt lag, under alla projektets faser. Det görs bland annat genom en kontrollplan som fastställs av kommunen som därefter kontrolleras av den kontrollansvarige.

Områdesinventering

I många byggprojekt är det ny och oexploaterad mark som ska tas an, eller bebyggd mark som ska rivas och byggas om. Oavsett projektets förutsättningar krävs ofta en områdesinventering över det tänkta området. Vi har teknisk erfarenhet och rätt redskap för att utföra en sådan inventering, och bäst görs det med vår drönare.

Arbetsmiljö-konsultation

Vi hjälper er med rådgivning och konsultation som rör arbetsmiljöfrågor i det aktuella projektet. Det kan handla om allt från utrustning och inköp av material till utformning av byggarbetsplatsen.

Medling vid intressekonflikter

I projekt med många parter uppstår ibland intressekonflikter kring olika frågor. Det är inget konstigt, men det är viktigt att det löses effektivt, och då krävs ofta en medlande part. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att axla den rollen och hjälper er gärna med medling vid behov.

Lekplatsbesiktningar

Med vår certifierade kompetens kan vi erbjuda säkerhetsbesiktning och installationsbesiktning av lekutrustning och lekplatser. Alla fastighetsägare med en lekplats på sin fastighet har en skyldighet att se till att deras lekutrustning är säker för användning.

Projektering VA, mark och landskap

Vi utför projektering för kommuner, entreprenörer och exploatörer med en god erfarenhet inom både VA, gata och mark/landskap. Vi hjälper kunder att ta fram bygghandlingar, bygglovshandlingar och kompletta förfrågningsunderlag med hög kvalitet.

Några av våra projekt

Vi är glada över att få visa de projekt vi arbetat med och lyfta fram vår insats. Beroende på projekt har vår roll och uppgift varit olika. Vi tror att du här kan hitta projekt som visar på vad vi arbetar med och hur du som beställare kan använda dig av oss.

Norra Älvsborg Länssjukhus

Läs mer om projektet

Kaserntornet

Läs mer om projektet

Vitlycke museum

Läs mer om projektet

Brandstationen

Läs mer om projektet

Norra Bohusbanan

Läs mer om projektet

Just nu letar vi efter fler projektörer…

Vill du jobba tillsammans med de skickligaste projektörerna, ha ett stort inflytande över dina
uppgifter och arbeta på ett företag med spännande framtidsutsikter? Vi på ML Projektledning har många spännande uppdrag på gång!

Vi behöver förstärka vårt team med dig, en projektör med nyfikenhet och initiativförmåga. Dina uppgifter blir att projektera inom antingen Mark/Landskap, Yttre VA eller Väg/Gata. Tjänsten kan anpassas utifrån erfarenhet och önskemål. Är du vår nya medarbetare? Ansök redan idag.

Läs mer om tjänsten som projektör

Träffa vårat team 

 Idag arbetar ett tiotal personer på ML Projektledning, och den sammanlagda kompetensen är mycket hög. Hos oss finns experter inom bland annat arbetsmiljö, entreprenadjuridik, AMA, projektering och KA. Våra konsulter hjälper er att säkerställa att kommunikationen fungerar i projektet. Vi hjälper er att bevaka, samordna och följa upp alla väsentliga delar och frågor, inklusive myndighetsfrågor, och vi finns med er längs hela vägen – från projektstart till avslut.

Träffa hela teamet

Byggloggen Full koll på alla led i projektet

På ML Projektledning tillhandahåller vi ett unikt branschverktyg – Byggloggen. Byggloggen är ett webbaserat system som ger er full kontroll över ert aktuella projekt, i realtid. Ni kan följa alla projektets faser direkt i er mobiltelefon, surfplatta eller dator. Det gör att ni alltid har full kontroll – oavsett var ni befinner er eller vad klockan visar. Grundmodellen i Byggloggen går ut på att entreprenör och ni som beställare ges tillgång till en automatiserad logg där alla aktuella förändringar uppdateras och godkänns. Det gör att ni kan se vad som händer – exakt när det händer – och agera snabbt när det behövs. Ni ges dessutom tillgång till såväl en prislista som ett dokumentbibliotek där ni kan samla och se alla handlingar och dokument som kan vara av värde för entreprenören. 

 

Byggloggen är enkel att komma igång med, och går att anpassa och skräddarsy efter er verksamhet och dess specifika behov. Här kan ni samla all information på ett och samma ställe och föra en öppen dialog, med full transparens. Alla händelser loggas och ni får mejlaviseringar när något viktigt händer, till exempel om en budget överskrids.


Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss!

Adress:

Tyggården 6A, 45134 Uddevalla

Tel:

010-2511900

Följ oss:

Org.nr: 556763-6765
Momsreg.nr: SE556763676501
BG: 324-9588