Byggledning

Posted By hao1n12 on aug 31, 2016 | 0 comments


Byggledning för gatu, va och fjärrvärme entreprenad för ca 80 nya tomter i Ellös.

Entreprenadkostnad 15 miljoner.